زمستان آمد

امروز اولین روزی است که دمای تورنتو و حومه رفت به زیر صفر درجه.

این یعنی اینکه زمستان از حالا شروع شده وتا چهار ماه دیگر وضع به همین منوال است یعنی تا چهار ماه ما زیر صفر هستیم.
شیطانه میگه بلند شو این چهار ماهه را برو یک جای گرم و درست حسابی.
اینجا هم کشور بود ما آمدیم؟

0 Responses

ارسال یک نظر