احمدی نژاد رفت آبادان پالایشگاه را به اتش کشید و برگشت

احمدی نژاد امروز دست به کار بزرگی زد. او فاز سوم پالایشگاه آبادان را افتتاح کرد و برای اینکه به خارجی ها و استکبار جهانی ثابت کند که بنزین تولیدی ما تقلبی نیست و قابل اشتعال است یک کبریت را روشن کرد و انداخت توی مخزن بنزین و الفرار!

شاهدان عینی نقل میکنند که احمدی نژاد قبل از انجام این عمل شجاعانه دقایقی قبل با مشایی رئیس جریان انحراف تلفنی صحبت کرده بود و بعید نیست تحت تاثیر القائات شیطانی او قرار گرفته باشد.
1 Response
  1. ناشناس Says:

    وقتی كه يك بوزينه انسان نما با مدرك دكترا در رشته كشك سابی ! رئيس جمهور مملكت ميشود و برای خودنمائی دستور افتتاح پالايشگاهی را كه معلوم نيست بدست چه كسانی ساخته شده است نتيجه بهتر از اين نميشود !


ارسال یک نظر