موج اسلام خواهی منطقه به مزارع اسپانیا هم رسید

مردم: ما خیارهای کلفت آلوده نمی خواهیم
مسئولین: این ها مال آل سعود است. بخورید و حرف زیادی  هم نزنید

(تیتر صفحه اول کیهان )

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر