موج اسلام خواهی منطقه به مزارع اسپانیا هم رسید

مردم: ما خیارهای کلفت آلوده نمی خواهیم
مسئولین: این ها مال آل سعود است. بخورید و حرف زیادی  هم نزنید

(تیتر صفحه اول کیهان )
3 Responses
  1. ناشناس Says:

    yani chee?


  2. ناشناس Says:

    kos khol khan! yani kire kolofte arabast!


  3. ناشناس Says:

    haji damet garm ajab chizi gozashty!


ارسال یک نظر