الو یک دو سه امتحان میکنیم

امروز فید (خوراک) این وبلاگ را خودم آچار بدست شدم و درست کردم. حالا ببینیم کار میکند یا خیر؟
--------------------
ای بابا- باز هم که کار نمی کند!
آقاجان کار کار امریکای جهانخوار است که آمده ویروس استارتاکس انداخته توی سانتریفوژهای وبلاگ ما.
2 Responses
  1. ناشناس Says:

    ملا جون هنوزم کار نمیکنه


  2. ناشناس Says:

    دمت گرم ملا

    ملای فنی ندیده بودیم که دیدیم

    مثل ساعت داره کار می کنه


ارسال یک نظر