آلبرت انیشتین هم جاسوس از آب درآمد

آخرش دیدید حرف آخوندا درست از آب درآمد؟ آن همه فیزیک هالیدی خوندیم و مسئله های سختش را حل کردیم و فسفر سوزاندیم آخرش چی شد؟ امروز دانشمندان هسته ای امریکایی در زیر زمین خانه شان کشف کرده اند که سرعت نور و فرمول نسبیت و این چیزا همه کشک بوده و اصولا علوم تجربی بدرد نمیخورد و فقط باید دروس حوزوی در دانشگاهها و مراکز آکادمیک تدریس شود.
خدایی اش شما تصور کنید مثلا ما اگر بجای آن همه فرمول فیزیک و شیمی و آرایش اتمی الکترون و پروتون و نوترون می رفتیم مسائل دست به آب رفتن و دخول و این جور چیزا را یاد گرفته بودیم الان جایمان اینجا نبود. درست نمی گم؟
فکر می کنم فردا احمدی نژاد اعلام کند  من که گفته بودم  تمدن غرب سقوط می کند. این همه دلیلش! انیشتین با آن همه عظمت در برابر اسلام کم آورد و معلوم شد از اول آدم مشکوکی بوده. انیشتین عضو فراماسونری بوده که الکی او را بزرگ کردند. استکبار او را الکی باد کردند و به خورد ملتها دادند تا ما را با فرمول های صدتا یک غازش سرگرم کنند و خود غربی ها بروند برای خودشان انرجی هسته ای درست کنند.

نظرات

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر