تشکیل کشور فلسطین در جهت منافع ملی ما ایرانیان

اگر مشکل فلسطین حل بشود و یا تا حدودی سر و سامان پیدا کند دیگر بهانه از دست جمهوری اسلامی و حکومت بعثی بشار اسد بعنوان دایه های مهربان تر از مادر برای مردم فلسطین گرفته میشود و ضمنا کشورهای غربی با خیال آسوده تر ترتیب بشار اسد و خامنه ای را خواهند داد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر