تشکیل کشور فلسطین در جهت منافع ملی ما ایرانیان

اگر مشکل فلسطین حل بشود و یا تا حدودی سر و سامان پیدا کند دیگر بهانه از دست جمهوری اسلامی و حکومت بعثی بشار اسد بعنوان دایه های مهربان تر از مادر برای مردم فلسطین گرفته میشود و ضمنا کشورهای غربی با خیال آسوده تر ترتیب بشار اسد و خامنه ای را خواهند داد.

0 Responses

ارسال یک نظر