لطفا به سفارت زیمبابوه کاری نداشته باشید

دوستان عزیز! هموطنان گرامی! اینجانب برای یک سفر اضطراری دارم میروم زیمبابوه. امیدوارم برادران بسیجی کاری به سفارت این کشور افریقایی نداشته باشند و تا زمان برگشت اینجانب روابط دیپلماسی طرفین را گل آلود نکنند.
راستش از لحظه ای که این خبر را خواندم تصمیم گرفتم اگر آفتابه دستم هست بگذارم زمین و فورا خودم را برسانم به زیمبابوه.
امیدوارم ما هم مورد تجاوز خواهران بسیجی زیمبابوه ای قرار بگیریم.
1 Response
  1. ناشناس Says:

    فرانس پرس طی گزارشی که لحظاتی قبل روی خروجی خبرگزاری خود گذاشته بود نوشت :
    صبح امروز تعدادی از جوانان لندن ، بیرمنگام ، منچستر و چند شهر دیگر ، طی یک حرکت خود جوش با پوشیدن کفن به سمت وزارت کشور انگلیس حرکت کرده و در حالیکه روی پیشانی بندهای خود نوشته بودند: " یا الیزابت ) ع ( ، تا خون در رگ ماست ملکه رهبر ماست ، اروپائیان متحد شوید "
    طی اطلاعیه ای اعلام کردند : ما خانواده های شهدای جنگ جهانی اول و دوم! ضمن بیعت مجدد با مقام معظم الیزابت ، از دولت بریتانیای کبیر میخواهیم هر چه زودتر بساط اشغالگران را در هم کوبیده و حقانیت مشروطه سلطنتی انگلیس را به گوش جهانیان برسانند !


ارسال یک نظر