مراسم چهارشنبه سوری خرافاتی است یا مراسم عاشورای حسینی؟

جواب: معلوم است که چهارشنبه سوری بدرد نمیخورد. روز عاشورا به آدم شربت مجانی میدهند پلو قیمه میدهند. شله زرد میدهند اما توی چهارشنبه سوری ترقه میزنند زیر پای آدم بطوری که از ترس شلوارش را خیس میکند.
از اینجا میفهمیم که اسلام فکر همه چیز را کرده حتی به شلوار شما.
2 Responses
  1. ناشناس Says:

    Ay gofty


  2. ناشناس Says:

    ملا ریدی !


ارسال یک نظر