دوران بچگی حق مسلم ما

سال ۵۸ یعنی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب روزنامه‌ها پر شد از خیانت‌‌های رژیم طاغوت و اینکه آنها مملکت را با طرح‌های غیرکارشناسی نظیر نیروگاههای هسته‌ای به ورطه خطر و نابودی میبردند.
ظاهرا عباسعلی خلعتبری را نیز به اتهام امضای قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای و خیانت به منافع کشور اعدام کردند.

حالا ببینید این عوضی‌ها برای رسیدن به بمب اتم و بقای حکومت خودشان چگونه کشور را به لبه پرتگاه برده‌اند و چه الم شنگه‌ای راه انداخته‌اند. از همه مشمئزکننده تر حمایت بعضی از روشنفکرنماها و کارشناسانی همچون دکتر سهیمی از برنامه‌های هسته‌ای آخوندهاست.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر