اقتصاد مقاربتی درست است نه اقتصاد مقاومتی

من نمیدانم کدام خری این اصطلاح من درآوردی اقتصاد مقاومتی را آورده توی زبان فارسی .
اصولا اقتصاد که مقاومتی نمیشود. مقاومت توی الکترونیک است که با عبور جریان برق مخالفت میکند. بنابر این مقاومت اصولا ربطی به اقتصاد ندارد و اقتصاد مقاومتی حرف باطل و هجوی است.
اشاید منظور آنها اقتصاد مقاربتی بوده که در اینصورت خیلی هم پر معناست و کلی هم ثواب دارد. اما اقتصاد مقاربتی چیست؟

تعریف: اقتصاد مقاربتی به اقتصادی میگویند که از طریق مقاربت و آمیزش و دیگر کارهای بی‌ناموسی به اهداف از پیش تعیین شده میرسند و اسلام پیاده میشود.
اقتصاد مقاربتی مزیتهای بیشماری دارد که هنوز دانشمندان بدبخت و فلک زده کشورهای غربی از درک آن عاجزند و بخاطر همین است که اینقدر نظام سرمایه‌داری‌شان دارد سقوط میکند و دارند بدبخت و بیچاره میشوند و مثل ما میشوند.
یکی از مزیتهای اقتصاد مقاربتی این است که کاری به عرضه و تقاضا ندارد. نه به اندوخته‌های ارزی کار دارد و نه به سپرده‌های ریالی. در اقتصاد مقاربتی هدف فقط یک چیز است و آن حال و هول کردن است تحت هر شرایط. چه محاصره اقتصادی باشد و چه شرایط جنگی. چه دلار گران بشود و چه مرغ و گوشت و نان و ماست نایاب.
اقتصاد مقاربتی بر پایه‌های مستحکمی استوار است که دشمن هرگز قادر به تضعیف کردن این اقتصاد نمیشود مگر اینکه آدم پیر بشود و دیگر نتواند کاری انجام بدهد که در آن صورت میگویند طرف ورشکسته اقتصاد مقاربتی شده. اما تا زمانی که خون در رگ ماست و اوضاع و احوال ما راست میشود خامنه‌ای رهبر ماست و ما در پیشبرد اهداف مقدس خود لحظه‌ای از پا نمی‌نشینیم بلکه بصورت خوابیده کارمان را انجام میدهیم.
1 Response
  1. حرف آلت الله یکی است و آن هم این است که اقتصاد نه مقاومتی است و نه مقاربتی و نه هیچ چیز دیگه!
    اقتصاد مال خَرَ (امام خمینی!)


ارسال یک نظر