چرا خامنه ای به طاق طویله می کوبد؟

 
کسانی که در روستا زندگی کرده اند حتما شاهد عصبانیت اسب و الاغ و یابو در طویله بوده اند. صحنه عجیبی است. الاغ وقتی که عصبانی میشود بی مهابا به در و دیوار لگد میزند. گاهی از فرط عصبانیت آنقدر ارتفاع لگدپرانی اش زیاد میشود که نعلینش برخورد میکند به سقف طویله.
در چنین شرایطی نباید نزدیک مقام عظمای الاغ شد چون ممکن است یک لگد هم به بیضتین مبارک شما بزند و اسلام را عقیم کند. بهترین کار در چنین مواقعی این است که با احتیاط کامل از لای درب طویله مقداری یونجه بریزید جلوی الاغ و بروید سر کار و زندگی خودتان. شما که نمیتوانید با نصیحت کردن الاغ را آدم کنید و به او رفتار صحیح اجتماعی را آموزش بدهید.
 
باور کنید این تحریم ها دارد معجزه میکند. این تحریم ها خرخره نظام استبدادی را دارد له میکند. اینها حسابی دردشان گرفته و هیچ غلطی هم نمیتوانند بکنند. نه راه پس دارند و نه راه پیش. بخاطر همین است که خامنه ای دارد به در و دیوار لگدپرانی میکند. اینها زمام امور از دستشان در رفته. خزانه خالی شده و کفگیر به ته دیگ خورده. از حالا به بعد داستان جمهوری اسلامی دارد به جاهای خوبش میرسد. چنان سرنوشت نکبت باری برای اینها تدارک دیده اند که مرحله به مرحله تماشایی تر و دیدنی تر می شود.
مرحله اول تسلیم زبونانه اینها دربرابر "دشمن" است. یک قدم که عقب بروند پشت سرشان دره است. توقف ندارد. الفاتحه.
 
شما مطمئن باشید اینها با ذلت تمام در برابر غرب زانو خواهند زد. تا فردا صبر کنید.
3 Responses
 1. ناشناس Says:

  همه چیز را درست نوشتید الا "اینها با ذلت تمام در برابر غرب زانو خواهند زد"
  اینها با افتخار زانو میزنند ولی بخاطر مصارف داخلی همه چیز را پیروزی خودشان نشان میدهند
  حالا میبینی، تا چندین سال دیگه از همین مسآله پیروزی میسازند و گوسفندان بنفش را کنترول میکنند.


 2. ناشناس Says:

  تا بحال که خر با رندی هايش فرنگی های با فرهنگ را مچل کرده است. خدا کند حالا ديگر اينها قدری خرشناس شده باشند!


 3. ناشناس Says:

  برو کسکش ترسو


ارسال یک نظر