پست‌ها

نمایش پست‌ها از March, 2014

سال نو بر همگان خجسته باد

به کوری چشم آخوندها عید نوروز را باشکوهتر از گذشته برگزار میکنیم. عید همه شما مبارک عید نوروز مهمترین عید ایرانیان است و هیچ حکومتی نتوانسته است در طول تاریخ این عید را از مردم ایران بگیرد. سال خوبی را درپیش داشته باشید. به امید پیروزی مردم ایران