پست‌ها

نمایش پست‌ها از مه, ۲۰۱۴

جفتک بیانداز و حکومت کن

انگلیسها میگفتند: اختلاف بیانداز و حکومت کن ولی شعار آخوندا این است: جفتک بیانداز و حکومت کن! شما ببینید اون خمینی لعنت الله علیه چطوری با چند تا جفتک زدن و دو سه تا یورتمه رفتن افسار انقلاب را بدست گرفت و سوار این مردم شد؟ بعد نوبت این یکی شد. لامصب دو سه تا جفتک زد به طاق طویله و یک شبه شد آیت الله! بعد بادمجان دور قاب چین ها هم شروع کردند ازش سوال شرعی پرسیدن و طلب فتوا کردن. کم کم طرف توهم گرفت که شاید راستی راستی ما هم یک خری بودیم و خودمان خبر نداشتیم!

همایش دل پیچگان رهبری

در پی برگزاری همایش دل واپسان توافق هسته ای ما هم تصمیم گرفتیم مراتب دل پیچگی خود را از نرمش قهرمانانه مقام مزخرف رهبری در برابر استکبار جهانی اعلام داریم: ما از روزی که آقا فرمودند اوضاع خراب است و باید نرمش قهرمانانه کنیم دلمان پیچ و  پیچ میروند و گلاب به روی تان اسهالی شده ایم بدجور! البته امر بر شما مشتبه نشود که ما هم اسهال طلب شده ایم. نخیر! ما را با آنها کاری نیست.بلکه ما دلمان برای ارمان های انقلاب اسلامی و رهنمودهای مقام مزخرف رهبری می سوزد که تو زرد از کار درآمد و همه فرمایشات  معظم له عوضی از آب درآمد. آخر چه شد آنهمه عزت و اقتدار نظام که در گرو برنامه هسته ای بود؟ چقدر ما جشن هسته ای راه انداختیم و گفتیم کیک زرد درست کرده ایم که یک وجب روغن دارد. چقدر دانشمندان هسته ای ما در زیر زمین خانه شان انرژی هسته ای درست کردند. چقدر برادران بسیجی ما در اطراف مراکز هسته ای زنجیر انسانی تشکیل دادند و به غربی ها و اسرائیل پیام دادند که مگر از روی نعش ما رد بشوی و به این مراکز آسیب برسانی. برای رسیدن به بمب اسلامی اتمی با چه رویاها که سر به بالین نگذاشتیم و  در خواب چقدر پنبه ها که تنا…