آقای ترامپ! بخش فارسی صدای امریکا را دریاب

هفت هشت سال است که بخش فارسی صدای امریکا افتاده به دست نایاک و لابیست های طرفدار جمهوری اسلامی.
انصافا اگر تنها برنامه بدرد بخور این شبکه یعنی همان صفحه آخر آقای فلاحتی را از این مجموعه جدا کنیم مابقی برنامه ها در صدد ماله کشی سیاستهای هسته ای جمهوری اسلامی و کمک به لابی چی های اعزامی جمهوری اسلامی به واشنگتن و نیویورک است.
ما ایرانی ها و مخصوصا ایرانیان مقیم امریکا باید به مشاوران آقای ترامپ این موضوع را اطلاع بدهیم تا نکذارند بیش از این بخش فارسی صدای امریکا بشود لانه طرفداران جمهوری اسلامی.
اینها با پول مالیات مردم امریکا شده اند بلندگوی سیاستهای آخوندها.
اینها حتی بعد از پیروزی آقای ترامپ نیز دست از سالوس بازیهای خود برنداشته اند و با دعوت از بعضی سناتورها و مشاوران ترامپ در برنامه هاشون سعی میکنند به انها القا کنند که بهتر است آقای ترامپ با جمهوری اسلامی مماشت کند چون به نفع اقتصاد امریکاست!!
می بینید وقاحت را؟
آهای کسانی که دستتان به آقای ترامپ و یا مشاورانش میرسد لطفا روشنگری کنید و از آنها بخواهید سیفون آنجا را بکشد و این آت و اشغالهای اعزامی جمهوری اسلامی را از انجا تخلیه نماید.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر