شهبانو را از دست دادیم حالا گرفتار فاطمه کماندو شدیم

مستند شهبانو که از شبکه من و تو پخش شد مرا به این فکر انداخت که چی بودیم و چی شدیم؟
اگرچه رژیم گذشته نارسایی های جدی و مشکلات اجتماعی فراوانی داشت که قابل انکار نبوده و نیست ولی شما ببینید آن زمان یک شخصیتی داشتیم مثل فرح که هم تحصیلکرده بود و هم مقبولیت جهانی داشت در عوض در کل دوران سی و هفت هشت ساله این رژیم آخوندها یک خانم که سرش به تنش بیارزد پیدا نشد. تا به حال هرچی دیدیم فاطمه کماندو و اقدس اره  و مرضیه دباغ بودند.
از کجا به کجا رسیدیم.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر