منتظر یک نرمش قهرمانانه دیگر باشید

Image result for bent body
این آخوندها نشان داده اند که هروقت سمبه پر زور بوده فورا عقب نشینی کرده و خودشان را به موش مردگی میزنند ولی هرگاه کسی از در مماشات و ملاطفت با آنها درآید مثل اسب سرکش جفتک می اندازند و یورتمه میروند.
بطور حتم خامنه ای و اطرافیانش سابقه وزیر دفاع جدید امریکا و همچنین مشاور جدید امنیت ملی و مخصوصا رئیس جدید سازمان سیا را بهتر از ما مردم عادی میدانند. این سه نفر در کابینه ترامپ دنبال یافتن بهانه برای گوشمالی دادن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هستند. بدون برو برگرد برخور نظامی آنهم از نوع کوبنده و سهمگین در انتظار نظام آخوندها هست و این را خامنه ای بهتر از هرکس دیگر میداند.
مخصوصا که با پیوند دولت جدید امریکا و روسیه سید علی خامنه ای می ماند و حوضش!
بنابراین من پیش بینی میکنم این آخوندهای حرامزاده بخاطر اینکه حفظ نظام مقدس از اوجب واجبات است حتما یک رفرمی در حد بزرک کردن چهره کریه جمهوری اسلامی ایجاد میکنند و در صدد فریب سیاستمداران امریکا برمیآیند تا بلکه یک طوری این دوران پرخطر ریاست جمهوری ترامپ را پشت سر بگذارند و چند صباحی بیشتر به عمر ننگین خود اضافه کنند.
هیچ بعید نیست حجت الاسلام خامنه ای همین روزها بدلیل کسالت جای خودش را به کسی دیگر بدهد و یا بروند خاتمی را با سلام و صلوات دوباره بیاورند و رئیس جمهور کنند.
خلاصه تعجب نکنید اگر در آینده نزدیک افرادی مثل آیت الله علم الهدی خودشان توی مشهد کنسرت بگذارند و حتی مسابقه استیج برگزار کنند.
0 Responses

ارسال یک نظر