یک روز خوب- رفسنجانی به درک واصل شد

آخیش- حالم جا اومد.

1 Response
  1. Hasanagha Says:

    حالا با عظما چکار کنیم!
    فکر می کنی او هم از ترس تو خودش خرابی خواهد کرد.
    البته گفته می شه پس از مرگ هاشمی جنتی قرار شده از خر شیطون پیاده بشه و بعد از مقا عظما اون هم بمیره.


ارسال یک نظر