وقتی‌ تو میگویی وطن بوی فلسطین میدهی


0 Responses

ارسال یک نظر