ثبت نام برای حراست از کيان اسلام:


شرايط لازم برای حفاظت از کيان اسلام:

فقط دو قطعه عکس۴×۳ و فتوکپی شناسنامه!!!

(توضيح: توی ايران برای هر کاری نياز به دو قطعه عکس و فتوکپی شناسنامه است. از آزمايش ادرار و مدفوع گرفته تا ثبت نام برای دفاع از کيان اسلام و بيضه های آقا)

0 Responses

ارسال یک نظر