۱۳۹۴/۰۶/۲۳

پند و اندرز تاریخی به مسولین امریکایی و اروپایی

ای خارجی های خوش باور!
شما هرگز آخوند جماعت را به اندازه ما مردم ایران نخواهید شناخت.
ما این جماعت عوضی را خیلی بهتر از شما می شناسیم.
اینها به هیچ عهد و قرارداد زمینی  متعهد نبوده نیستند و نخواهند بود.
در طول تاریخ پیدایش موجودی به نام آخوند یعنی از زمان صفویه تاکنون هیج کس نتوانست از عهده این موجودات موذی بربیاید مگر یکنفر.
آنهم رضا شاه بود.
تنها او بود که توانست اینها را از سطح شهر جاروب کند و به مستراح بریزد.
رضا شاه خوب اینها را می شناخت. او میدانست که آخوند جماعت فقط زبان زور را می شناسد. اگر میخواهید جمهوری آخوندی را مهار کنید راهش این نیست که به او امتیاز بدهید. اینها بدون هیچ شک و تردیدی عهد شکنی خواهند کرد. اینقدر خوش باور نباشید که اینها دیگر دنبال ساخت بمب اتمی نمیروند. اینها پدر سوخته تر از چیزی هستند که شما فکرش را میکنید.

نمونه اش خمینی (تف به روحش باد) است که وعده داد در حکومت اسلامی همه آزادند حتی کمونیستها اما همینکه به قدرت رسید به هیجکس رحم نکرد حتی به مجتهدی مانند آیت الله شریعتمداری.

من بعنوان یک ایرانی به شما خارجی ها توصیه میکنم روزی صد بار از جمله زیر با خط خوش بنویسید و مشق تان را بدهید مامانتان برایتان خط بزند:
" از آخوند حقه بازتر- بی پدر و مادرتر- بی شرف تر و مادرقحبه تر پیدا نمیشود."

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

تشکر از خدا یا تشکر از کفار؟

People chant slogans during a protest at the Keleti train station in Budapest, Serbia, Friday, Sept. 4, 2015. Hundreds of migrants frustrated at being stuck at two train stations in Hungary set off on foot for Austria on Friday, one group forming a line nearly a half-mile long as they streamed out of Budapest, the other breaking out of a train near a migrant reception center and then running toward the West after overwhelming police.

امروز توی اخبار نشان میداد گروهی از پناهجویان مسلمان سوری که با پای پیاده خود را به مرز اتریش رسانده بودند با آغوش باز مردم از خدا بی خبر اتریش مواجه شده بودند. 
این برادران مسلمان بجای اینکه از این کفار نجس تشکر بکنند که آنها را در جامعه خود پذیرا شده و آنها را نجات داده اند سرشان را به سوی آسمان بلند میکردند و با همان لهجه غلیظ عربی از خدا تشکر میکردند!
آخه احمق! مگر "خدا"  توی همان شهر و دیار خودت نبود؟
این چه خدایی است که قادر نبود تو را در همان سرزمین خودت یاری بدهد و حتما باید تو را بکشاند بیایی توی خاک اروپا آنوقت کمکت کند؟

راه اندازی سایت مشروطه

برای خواندن مطلبی درباره دروغگویی روحانیون از وبسایت مشروطه دیدن فرمایید. لینک اینجا