۱۳۹۲/۰۶/۱۹

آقای اوباما! تو اینکاره نیستی!

یکروز یک معتادی رفته بود توالت عمومی. دو ساعت آن تو نشسته بود و هی زور میزد ولی کاری نمیتوانست انجام بدهد. اینقدر لفتش داد که صدای مردمی که پشت در توی صف منتظر بودند به اعتراض بلند شد. عاقبت یک داش مشتی در توالت را باز کرد و با صدای بلند گفت: داداش! بلند شو بیا بیرون! تو اینکاره نیستی!
حالا شده قضیه این آقای اوباما. سر قضیه حمله به بشار اسد و حزب الله و سپاه قدس اینقدر لفتش داد و اینقدر من و من کرد تا مایه مسخره همه شد. باباجان! تو اینکاره نیستی. بیخود وقت مردم سوریه را نگیر!

۱۳۹۲/۰۶/۱۷

هذیان گویی خامنه ای در مورد سوریه

آقا فرمودند: امریکا اگر به امریکا حمله کند و نیروهای برادر بشار را درهم بکوبد و پایگاههای نظامی حزب الله لبنان و سپاه قدس را با خاک یکسان کند و ماشین نظامی آنها را پودر کند آنوقت امریکا ضرر کرده!
ترا خدا ببینید کی شده رهبر؟

راه اندازی سایت مشروطه

برای خواندن مطلبی درباره دروغگویی روحانیون از وبسایت مشروطه دیدن فرمایید. لینک اینجا