پاسخ به سوالات شرعی- اينترنتی:


سوال- مدير يک شرکت توليدی و صنعتی هستم. برای شرکت در مناقصه و مزايده​های بین​المللی مجبورم از اينترنت استفاده کنم ولی با اين سرعت پايين گازوئیلی تا بخواهيم چيزی را دانلود کنيم مهلت مناقصه تمام ميشود. چه خاکی توی سر مان بريزيم؟
جواب- استفاده از اينترنت با سرعت بالا حرام است

سوال- سرعت اينترنت من يه خورده بیشتر از ۱۲۸ کيلو است. آيا حرمت استفاده هنوز باقی است؟
جواب- رژيم بگيريد تا لاغر شويد انشاء​الله

سوال- کفاره استفاده از اينترنت پر سرعت چيست؟
جواب- شصت تا کامپيوتر را بخريد و بزنيد خرد کنيد و به مستحق بدهيد.

سوال- دانشجوی دانشگاه هستم و برای تحقيق مجبورم از اينترنت استفاده کنم گاهی شک ميکنم که سرعت اينترنت​ام پرسرعت است يا گازوئيلی. تکليف چيست؟
جواب- اگر شک حادث شده در زمان بعد از خاموش کردن کامپيوتر باشد به آن شک اعتنا نبايد کرد اما اگر در حين کار شک کنيد که دخول شده يا خير غسل جنابت واجب است

سوال- زنی هستم ۲۸ ساله. شوهر ندارم و تنها هستم. روزها برای اينکه حوصله​ام سر نرود با اينترنت ور ميروم. و با دیگران چت میکنم. آيا استفاده از اينترنت با سرعت به نيت پيدا کردن همسر اشکال دارد؟
جواب- خواهر عزيز. تو کجايی تا شوم من چاکرت؟ بنابر اختیاط واجب و موکد با خودم تماس بگير کارت دارم.0 Responses

ارسال یک نظر