غیبت صغرا (خانوم):

دو سه روزی نبوديم٬ آمديم ديديم اوضاع مملکت بدجوری خراب شده. بیضه نظام شدیدا به خطر افتاده. خلاصه اوضاع قمر در عقرب شده.
اگر اينطوری است پس بهتره چند روز ديگر هم برويم !!
0 Responses

ارسال یک نظر