غیبت صغرا (خانوم):

دو سه روزی نبوديم٬ آمديم ديديم اوضاع مملکت بدجوری خراب شده. بیضه نظام شدیدا به خطر افتاده. خلاصه اوضاع قمر در عقرب شده.
اگر اينطوری است پس بهتره چند روز ديگر هم برويم !!

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر