سبزی فروشی محله احمدی​​نژاد اينا:

طبق اطلاع واصله آقای احمدی​نژاد رئيس جمهور محبوب٬ روزگذشته به هنگام ارائه لايحه بودجه به مجلس در اعتراض چند تن از نمايندگان که فریاد میزدند: آخه اين چه وضعيه؟ گوجه فرنگی شده کيلويی ۳۰۰۰ تومان٬ آقای احمدی​نژاد جواب داد: «بياييد محله ما گوجه فرنگی کيلويی ۱۲۰۰ تومان است. هم ارزان است و هم قرمز و رسيده.»

بدنبال اين اظهارنظر٬ همه نمايندگان يواشکی از مجلس جيم شدند و سوار ماشینها شده بسرعت رفتند محله احمدی​نژاد اينا تا شايد گوجه فرنگی ارزان گیربیاورند.
توی مسير٬ آنها از خود میپرسيدند: مگه ميشه؟ اينطرف شهر کيلويی ۱۲۰۰ تومان باشه و آنطرف شهر کيلويی ۳۰۰۰ تومان؟ يعنی بيش از صد درصد اختلاف قيمت؟!
با خودشان فکر ميکردند که اگه اين خبر درست باشه ٬ بهتره چند تا کاميون گوجه فرنگی بخريم و ببريم دوتا خيابان آنطرفتر بفروشيم. هرچی باشه از کار نمايندگی مجلس شرافتمندانه​تره. اينجوری فورا پولدار ميشيم و اگر در ماههای آينده امريکا به ايران حمله کنه٬ به اندازه کافی پولدار هستيم که دست زن و بچه را بگيريم و برويم کانادا يک بزينس بزنيم و از اين وضعيت بله قربان گويی راحت بشيم و...
توی همين خواب و خيالها بودند که رسيدند محله احمدی​نژاد اينا. ديدند جلو سبزی فروشی جمعيت زيادی صف کشيده​اند. بعضی خانمها زنبيل ​های پلاستيکی​شان را توی صف گذاشته​اند و نوبت گرفته​اند. ازدحام و قيل و قال هرلحظه زياد و زيادتر ميشد. بعضی هل ميدادند. بعضی از سر و کول هم بالا ميرفتند. چند نفری هم زرنگی کرده خودشان را داخل صف ميکردند. دعوا و فحش و فحش​کاری و همهمه لحظه​ای قطع نميشد.
بعد از يکی دو ساعت٬ سر و کله آقای سبزی​فروش درحالی که سينه​اش را سپر کرده و سرش را با وقار بالا گرفته بود (مثل ژنرال​های ارتشی که ميخواهند از برابر سربازها سان ببينند) با قدمهای استوار از ته کوچه پيدا شد. سکوت محله را فراگرفت. همه دست بسينه و مودب کنار ديوار ايستاده بودند و يکی يکی به او سلام و عرض ادب ميکردند.
وقتی سبزی​فروش به درب مغازه​اش رسيد٬ ايستاد و يک قوطی حلبی خالی روغن نباتی را برداشت و روی آن رفت و پرسيد:
- اينجا چه خبره؟
صدا از کسی درنيامد. دوباره پرسيد: برای چی اينجا جمع شديد؟ هويج ميخواين؟
يکی از ميان جمعيت جواب داد: آقای رئيس جمهور فرمودند شما گوجه فرنگی را کيلويی ۱۲۰۰ تومان ميفروشيد. آمده​ايم گوجه بخريم.
سبزی فروش گفت: آقای رئيس​جمهور خيلی غلط کرده. مگر من خلم که گوجه ۳۰۰۰ تومنی را ۱۲۰۰ تومن بفروشم؟ شما جای من بودید اینکار را میکردید؟ زود متفرق بشین والا زنگ میزنم ۱۱۰ تا نیروی انتظامی بیاد شما را بعنوان نشراکاذیب و براندازی علیه نظام و اهانت به مسئولین بازداشت کنه.


0 Responses

ارسال یک نظر