ادامه طرح ساماندهی:

خوشبختانه همه امور مملکت ما سرو سامان گرفته و اخيرا به همت وزارت ارشاد اسلامی اوضاع شير تو شير وبلاگها و سايتهای اينترنتی هم مرتب شد و الحمدلله ديگر هيچ مشکلی نداريم جز يک چيز٬ که آنهم بايد سرو سامان داده شود. آن چيزی که هنوز نياز به مجوز گرفتن ندارد دستشويی رفتن است که بايد برای آن نيز يک فکر اساسی بکنيم.
اين که نميشود هرکس دلش خواست برود توالت. دولت بايد بر اين امور مهم نظارت و کنترل داشته باشد تا مبادا خدای ناکرده کسی در داخل دستشويی اهانتی به مسئولين نظام بکند. دولت بايد سازمانی ايجاد کند که معلوم شود اولا چه کسی و چه موقع و کجا به توالت می​رود و در آنجا چکار کرده. همه اين اطلاعات بايد ثبت و ضبط شود. شوخی که نيست پای امنيت کشور درميان است. از کجا معلوم که صدای مهيبی که از داخل دستشویی شنیده میشود کار نیروهای خودی است که دارد قضای حاجت میکند یا منظورش اهانت به نظام مقدس ماست؟ بايد همه چيز روشن باشد.
بنظر من هرکس که احتیاج به دستشویی رفتن داشت باید از دو ساعت قبل به وزارت ارشاد مراجعه کند و مجوز لازم را اخذ کند و بعد برود توالت. پرسشنامه و درخواست اخذ مجوز هم بايد پولی باشد نه مجانی تا از اين طريق اولا مردم بيخودی نروند دستشويی و هم با اجرای این طرح مبلغی پول به خزانه دولت واريز شود تا خرج کمک به سازمانهای انقلابی برون مرزی شود.
در ضمن هرکس که از دستشويی بيرون آمد موظف است ظرف حداکثر ۲۴ ساعت گزارشی از عملکرد خود را به وزارت ارشاد اسلامی کنبا گزارش دهد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر