پنجمین میلاد مسعود وبلاگی:

پنجمین میلاد مسعود وبلاگی:

فردا همه جا تعطیله! آخه فردا روز بزرگیه. فردا روز ششم آبانه.
چهار سال پیش در چنین روزی٬ اولین نوشته وبلاگ ملا حسنی در کانادا در پزشین بلاگ منتشر گردید که بعقیده مفسران ناآگاه٬ جهان را تکان داد!
بر اساس این مبدا تاریخی مهم٬ از فردا وبلاگ ما ماشالله ماشالله وارد سال پنجم خود میشود و وقتش رسیده که ختنه شود.

بهمین مناسبت فردا یکشنبه ٬ ششم آبانماه٬ سراسر اروپا و آمریکای شمالی و قسمتی از آسیا و افریقا هم تعطیل خواهند بود.
فتیله ٬ فردا تعطیله!
-----------------------------------------------
پی نوشت:
از لطف همه دوستان سپاسگزارم

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر