اگر قرار باشد بین باقلوا و پشمک یکی را انتخاب کنید باید پشمک را انتخاب کنید.


مقام عظمای ولایت در همایش شیرینی‌فروشان استان یزد
0 Responses

ارسال یک نظر