ملت حشری:

عجب غوغایی به‌ پا کرده‌اند دانشجویان دانشگاه زنجان!
مطمئن هستم اگر همینطور قرص و محکم به اعتراضاتشان ادامه بدهند٬ نه تنها معاون دانشجویی خاطی معزول خواهد شد بلکه شاهد تثبیت دیگر خواسته‌های صنفی و دانشجویی خود نیز خواهند بود.
بنابر این اینگونه اعتراضات جمعی در هر شکلی و در هر سطحی قابل دفاع و حمایت است.
اما سخن من٬ نگاه از بعدی دیگر است. و آن پی بردن به حساسیت مردم ما به مسائل جنسی و به تعبیری ناموسی است.
در کشور ما خبر آزار و تعدی به یک دختر خانم دانشجو٬ آنچنان انرژی التهاب‌آفرینی دارد که شاید هیچ خبر اسف‌بار اقتصادی٬ اجتماعی٬ سیاسی٬ محیط زیستی٬ حقوقی و جزایی و حتی سیل و زلزله و غیره باعث تحریک دانشجویان نشود.

در ابعاد بزرگتر هم همینطور است.
مکررا در خبرها خوانده‌ایم که مردم به حمایت از دختران و خانم‌های بدحجاب که توسط نیروی انتظامی در حال دستگیر شدن بوده‌اند وارد عمل شده‌ و باعث عقب نشینی عوامل نیروی انتظامی شده‌اند.
اما اگر همین ملت را توی روز روشن غارت کنند و سرمایه هایشان را ببرند و امید و شادی را از آنان بگیرند و زندگی شان را به یک مرگ تدریجی تبدیل کنند٬ در زمستان گاز و سوخت را از آنان قطع کنند و در تابستان آب و برق را جیره بندی کنند جیک از کسی در نمی آید.
با کمی دقت در اینگونه حوادث میتوان حدس زد که نبض ملت ما در کجا میزند.


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر