محاکمه خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی:


بعد از دیدن صحنه‌های آزاردهنده و تکان آور حملات وحشیانه مزدوران استبداد به مردم بی دفاع٬ واقعا افسرده شده‌ام و دستم به هیچ کار نمی‌رود. گوشه‌ای نشسته‌ام و به مظلومیت این مردم می‌اندیشم.
مگر جرم این مردم چه بود که اینگونه بی‌محابا کتک خوردند؟ مگر آنها با اسلحه به خیابان آمده بودند؟
توی کدام مذهب و مرامی به شما اجازه میدهند به روی مردم بی‌دفاع آتش بگشایید؟
شما از چه نژاد وچه تیره و تباری هستید؟
آن دخترک معصوم را به چه گناهی کشتید؟
ای بی‌مروت‌ها! در تمام دنیا وقتی میخواهند با تظاهرات و اغتشاشات خیابانی مقابله کنند از روشهایی استفاده میکنند که منجر به کشته شدن انسانها نشود. آخر شما پیروان چه مکتبی هستید که اینگونه قلب و شکم مردم را مستقیما با گلوله‌های آتشین هدف میگیرید؟ در کجای دنیا دیده‌اید پلیس در تعقیب تظاهرکنندگان بزور وارد خانه مردم شود و با شکستن درب ورودی آن با لگد٬ گاز اشک آور به داخل آن بیاندازد؟
شما قصدتان متفرق کردن تظاهرات است یا انتقام از مردم؟
ای تف بر شما و بر رهبران شما که بویی از انسانیت نبرده‌اید.

واقعا در کار دنیا در شگفتم! آدم چقدر باید خبیث و پست باشد که به نیروهای زیر دستش دستور دهد مردم بی‌دفاع را بزنند و به زن و مرد و پیر و جوان رحم نکنند. آنهم برای چی؟ برای حفظ نظام!
ای ننگ بر این نظام و حکومتی که برای بقای آن باید خون جوانان معصوم را ریخت؟

وقت آن است که در دادگاه لاهه شکوائیه‌ای تنظیم کنیم و خامنه‌ای را بجرم دستور کشتار جمعی مردم بی‌دفاع ایران بعنوان جنایتکار تحت تعقیب قانونی قرار دهیم.
از دوستانی که در امر وکالت و تنظیم دعاوی حقوقی تبحر دارند خواهش میکنم این پیشنهاد را جدی بگیرند. میلیونها ایرانی حاضرند پای این دادخواست را امضا کنند.
0 Responses

ارسال یک نظر