محاکمه خامنه‌ای در دادگاه بین‌المللی:


بعد از دیدن صحنه‌های آزاردهنده و تکان آور حملات وحشیانه مزدوران استبداد به مردم بی دفاع٬ واقعا افسرده شده‌ام و دستم به هیچ کار نمی‌رود. گوشه‌ای نشسته‌ام و به مظلومیت این مردم می‌اندیشم.
مگر جرم این مردم چه بود که اینگونه بی‌محابا کتک خوردند؟ مگر آنها با اسلحه به خیابان آمده بودند؟
توی کدام مذهب و مرامی به شما اجازه میدهند به روی مردم بی‌دفاع آتش بگشایید؟
شما از چه نژاد وچه تیره و تباری هستید؟
آن دخترک معصوم را به چه گناهی کشتید؟
ای بی‌مروت‌ها! در تمام دنیا وقتی میخواهند با تظاهرات و اغتشاشات خیابانی مقابله کنند از روشهایی استفاده میکنند که منجر به کشته شدن انسانها نشود. آخر شما پیروان چه مکتبی هستید که اینگونه قلب و شکم مردم را مستقیما با گلوله‌های آتشین هدف میگیرید؟ در کجای دنیا دیده‌اید پلیس در تعقیب تظاهرکنندگان بزور وارد خانه مردم شود و با شکستن درب ورودی آن با لگد٬ گاز اشک آور به داخل آن بیاندازد؟
شما قصدتان متفرق کردن تظاهرات است یا انتقام از مردم؟
ای تف بر شما و بر رهبران شما که بویی از انسانیت نبرده‌اید.

واقعا در کار دنیا در شگفتم! آدم چقدر باید خبیث و پست باشد که به نیروهای زیر دستش دستور دهد مردم بی‌دفاع را بزنند و به زن و مرد و پیر و جوان رحم نکنند. آنهم برای چی؟ برای حفظ نظام!
ای ننگ بر این نظام و حکومتی که برای بقای آن باید خون جوانان معصوم را ریخت؟

وقت آن است که در دادگاه لاهه شکوائیه‌ای تنظیم کنیم و خامنه‌ای را بجرم دستور کشتار جمعی مردم بی‌دفاع ایران بعنوان جنایتکار تحت تعقیب قانونی قرار دهیم.
از دوستانی که در امر وکالت و تنظیم دعاوی حقوقی تبحر دارند خواهش میکنم این پیشنهاد را جدی بگیرند. میلیونها ایرانی حاضرند پای این دادخواست را امضا کنند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر