آقای خاتمی! لطفا خفه!


همانطور که پیش بینی کرده بودم زمزمه‌هایی شروع شده تا نگذارند حرکت اعتراضی مردم به نتیجه برسد. هیچکس و هیچ قدرتی قادر به مهار سیل اعتراضات یک ملت نخواهد شد. تجربه نشان داده که سرکوب و خشونت نتیجه معکوس میدهد.
آنچه که من از آن می‌ترسیدم ورود چهره‌های سیاسی ترسو و زبونی مثل محمد خاتمی به صحنه مبارزاتی مردم است.
این آقا دو ماه است یک کلام حرفی نزده و قدمی برای احقاق حقوق مردم برنداشته ولی امروز آمده است و مردم را به عدم شرکت در راهپیمایی دعوت کرده است!
ای مردم! هوشیار باشید اگر این تلاش‌های شما به نتیجه نرسید٬ مقصرش زبون بودن رهبران اصلاحات است نه چیز دیگر.نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر