این هم برود توی پرونده خامنه ای:

این فیلم کوتاه را بگذارید لای پرونده خامنه ای و ذوب شدگان ولایت. ممکن است بعدا توی دادگاه همه چیز را انکار کنند.نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر