این هم برود توی پرونده خامنه ای:

این فیلم کوتاه را بگذارید لای پرونده خامنه ای و ذوب شدگان ولایت. ممکن است بعدا توی دادگاه همه چیز را انکار کنند.0 Responses

ارسال یک نظر