عوامل تجاوزات جنسی در بازداشتگاهها مشخص شدند:

بنا به آخرین خبرهای رسیده از محافل غیر رسمی٬ در جلسه محرمانه‌ای که در حضور مقام معظم رهبری تشکیل شد مطرح گردید که: بعله در بازداشتگاهها تجاوز جنسی در سطح وسیعی صورت گرفته و البته نظام و شخصیت‌های مملکتی و امنیتی و همچنین دستگاههای اطلاع‌رسانی نباید این موضوع را تکذیب کنند بلکه باید طلبکار هم بود چون این اغتشاشگران بودند که در زندان به برادران عزیز و زحمتکش نیروهای انتظامی و بازجوها تجاوز کردند و باید محاکمه و مجازات شوند.

تازه! این که چیزی نیست. اخیرا یکی از متهمان به کودتای مخملی اعتراف کرده که از سفارت انگلیس و چند کشور خارجی دیگر ماموریت داشته تا از طریق شرکت در تظاهرات غیرقانونی بازداشت شود و به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی نفوذ کند و در آنجا به دیگر زندانی‌ها و همچنین بازجوها و خودش تجاوز کند که بزودی فیلم این اعترافات از صدا و سیما پخش خواهد شد.
در پایان این مراسم مقام معظم رهبری فرمودند: بروید به ابطحی زبان انگلیسی یاد بدهید و او را یک خورده گریم کنید و از او بخواهید بجای یک خارجی بیاید و در تلویزیون اعتراف کند که تجاوزات کار او بوده بطوریکه در مدت بازداشت‌اش شب و روز به دیگران تجاوز میکرده و همین مسئله باعث لاغر شدنش شده است و الا چه دلیلی دارد که یک آدم ثپل و مپل در زندان‌های خوش آب و هوای جمهوری اسلامی اینطوری لاغر و مردنی شود؟
در این موقع٬ حسین شریعتمداری پرید وسط صحبت‌های مقام عظمای ولایت و گفت: حاج آقا! او به من هم تجاوز کرده. اجازه میدهید سندش را فردا در صفحه اول کیهان چاپ کنیم؟
با شنیدن این حرف مقام عظما عصبانی شدند و فرمودند: مردک! حالا ما یک چیزی گفتیم. تو چرا دسته گلی که در جای دیگری آب دادی را به حساب زندان‌های نظام جمهوری اسلامی میگذاری؟؟!
0 Responses

ارسال یک نظر