فرق هواپیما و قطار و الاغ

آقا ما بالاخره نفهمیدیم قطار بهتر است یا هواپیما؟
همین دیروز بود که سانحه قطار در مشهد را داشتیم و امروز هم سانحه هوایی در فرودگاه مشهد. ما تا دیروز فکر میکردیم قطار بهتر از هواپیماست.
فکر کنم آقا چند روز دیگر آن جمله تاریخی خود را چنین اطلاح کند:
«اگر قرار باشد بین هواپیما و قطار یکی را انتخاب کنیم باید الاغ را انتخاب کنیم که مورد تایید شورای نگهبان نیز هست و افکار و نقطه نظراتش به من نزدیکتر است»

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر