مشاعره

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
آخه کی شود آزاد خاک پاک وطنم

دهنم صاف شد در این کشور سرد
خاک عالم بر سر مدیران وطنم

مانده‌ام سخت عجب چه رویی دارند اینها
نمی‌کشند بیرون بعد از این همه گند زدن به میهنم


میم بده!
0 Responses

ارسال یک نظر