جمع آوری امضا برای محاکمه خامنه ای

پس از تقلب در انتخابات اخیر و صدور دستور کشتار مردم توسط شخص علی خامنه ای یکی از دوستان یک پتیشن درست کرد و از ما خواست لوگوی آنرا کنار وبلاگ مان بگذاریم.
امروز رفتم دیدم ماشالله ماشالله چه خبره!
بیش از شصت هزار نفر رفته اند و آنرا امضا کرده اند که رقم خوبی است ولی بیشتر از اینها میتوانیم امضا جمع کنیم.

دوستانی هم که وبلاگ دارند میتوانند این لوگو را در وبلاگ خودشان اضافه کنند:

به امید روزی که خامنه ای جنایتکار و دار و دسته چاپلوسش را به میز محاکمه بکشانیم.
0 Responses

ارسال یک نظر