حاکمیت بدجوری ترسیده

براساس تجربه ثابت شده که سردمداران جمهوری اسلامی وقتی خیلی می ترسد شروع میکنند به شلوغ کردن و کولی بازی درآوردن  و بقول معروف آب را گل آلود کردن!

شما این خیمه شب بازی مجلس فرمایشی را ببینید و عصبانیت سرمقاله نویسان کیهان و سایت تابناک و خبرگزاری فالس نیوز را کنار هم بگذارید آنوقت متوجه میشوید اینها بدجوری از قدرت نمایی مردم در 25 بهمن ترسیده اند.

همه فهمیده اند که این وضعیت دیگر برگشت ناپذیر شده و حاکمیت هم واقعا فهمیده که کارش تمام است. از حالا به بعد منتظر تغییر و تحولاتی در نظام باشید که آنها فقط میخواهند دوران سقوط خود را به تعویق بیاندازند.
5 Responses
 1. متاسفانه یک ایده بیخودی را کسی توی کله پوک سید علی گدا کرده که، "شاه اگر سقوط کرد به این خاطر بود که مقاومت نکرد". به همین دلیل این مردک الدنگ هم بر این باور افتاده که اگر بکشد و خونریزی کند می‌ماند!


 2. سعید Says:

  ملا جون مقام عظما دیگه باید کم کم ماتحتش رو آماده کنه جوونهای زیادی داوطلب فرو کردن به ایشون هستن.به علاوه ایشون هم دوست می دارن.
  خامنه ای کثافت یا هیمن روزا گورتو گم کن یا خودتو خونواده کثیفتو از کون می گاییم!
  ملای عزیز بی ادبی منو ببخشیدا! نمی تونستم طور دیگه احساسمو بیان کنم!


 3. ناشناس Says:

  آقا مودب باشید... ما فقط از دسته بیل برای مقام عظما استفاده میکنیم چون دسته بیل مرض نمیگیره.


 4. ناشناس Says:

  http://parsdailynews.com/79174.htm

  hatman bekhunid


 5. http://rayfar.blogspot.com/2011/02/blog-post_17.html


ارسال یک نظر