سمپوزیوم تخصصی واکاوی علمی شعار «بسیجی! کس ننه ات»

بدینوسیله از کلیه صاحبنظران و فرهیختگان و اندیشمندان داخل و خارج دعوت میگردد  در اولین سمپوزیوم علمی- تخصصی  واکاوی و روان شناختی شعار بدیع و نوظهور « بسیجی! کس ننه ات» که اخیرا در ورزشگاه آزادی تهران برای اولین بار داده شده است شرکت نمایند و مقالات خود را حداکثر تا اخرین ساعات اداری فردا به دبیرخانه این سمپوزیوم ارسال دارند.
با آرزوی نشر و ترویج فرهنگ «بسیجی کس ننه ات» در سراسر گیتی
ستاد برگزاری ارتحال امام
3 Responses
  1. ناشناس Says:

    آخیش ! دلم خنک شد.


  2. ناشناس Says:

    بنظر من دوستان عزيز يك مقدار ! بی ادبی كردند با اين شعارشون ! بهتر بود كه شرط ادب را رعايت ميكردند و ميگفتند بسيجی تو دهن ننت !!!


  3. ناشناس Says:

    ها ها ها ها ها ها ها ها !


ارسال یک نظر