ترور برهان الدین ربانی بدستور مقام عظما بود

حتما خبر دارید که گروه طالبان نقش خود را در ترور برهان الدین ربانی تکذیب کرده.
کاری که معمولا گروههای تروریستی نمیکنند.
من یک حس ششمی دارم که میگوید نقشه ترور برهان الدین ربانی در جمهوری اسلامی طراحی شده و مقامات سیاسی و امنیتی نظام مقدس پشت این قضیه بوده اند. اینها هم مخالفان خودشان را ترور میکنند و هم موافقان خودشان. مهم این است که منطقه را به هم بریزند و نگذارند مردم منطقه روی آرامش را ببینند.
این را برای ثبت در تاریخ نوشتم و نه قانع کردن دیگران.
بالاخره یکروزی واقعیت قضیه روشن میشود و شما به من ایمان می آورید

نظرات

پست کردن نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم