بعد از ١٤٠٠ سال زنان عربستان جزو آدمها حساب ميشوند

حتما خبر داريد كه در سرزمين وحي اخيرا قرار شده زنان هم جزو  بخشی از جامعه حساب بشوند و در انتخابات حق راي داشته باشند.
خب. خير باشد
اينها همه تاثيرات اينترنت و رسانه هاي نوظهور عصر ارتباطات است و صد البته تحولات منطقه که بقول عظما اسمش بیداری اسلامی است. بیداری اسلامی اگر معنی اش این است که زنان جامعه کم کم بخشی از حقوق خودشان را بگیرند و برخلاف اعتقات علما و مفتی ها و آیت الله ها قد علم کنند خیلی هم خوب است. زنده باد بیداری اسلامی که باعث باز شدن چشم و گوش مسلمانان بشود.
البته اگر همین جور پیش برود دو سه هزار سال بعد زنان عربستان حق خواهند داشت برای تماشای مسابقات فوتبال به استادیوم ها بروند و هفت هشت هزار سال بعدتر از آن اولین تیم ورزشی زنان عربستانی برای شرکت در مسابقات المپیک در رشته والیبال به خارج کشور بدون همراه داشتن محرم سفر خواهند کرد و دویست هزار سال بعد اولین زن عربستانی بعنوان وزیر انتخاب خواهد شد و یک میلیارد سال بعد زنان عربستانی آزادی پوشش را پیدا خواهند کرد و برقع و چادر و روسری را پرت میکنند توی سطل آشغال. 
به امید آنروز!

نظرات

 1. همه نفرینهای آفرینش به روح و روان سلمان فارسی خائن و شاگرد ننگینش محمد تازی:
  http://www.youtube.com/watch?v=611T0C7sx7w&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=0A21YZwWDks&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=sXQCzVRDF5o&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=1AfmtX90hFg&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=RpYCu9-csHM&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=2BJMCM2Qo4A&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=qIrXWf8_NrE&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=cvwmTa3HIlI&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=mQ_7wx_LA7s&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=URiDy_XCX24&feature=related
  http://www.youtube.com/watch?v=loyTFQY7BVg&feature=related

  پاسخحذف

ارسال یک نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر