مراسم تنفيذ حکم رياست جمهوری:

(منبع عکس: سايت ايرانيان)


احمدی نژاد: اِهم!!!

خاتمی: اِهم! بابا صبر کن اومدم بيرون! نمیزارن کارمون را بکنیم.

رهبر معظم: بعد از انجام کارتون ، يه آفتابه آب بريزيد!!! البته این از اختیارات ولی فقیه است منتها بر اساس قانون اساسی آنرا به شما تفویض میکنم.

0 Responses

ارسال یک نظر