فستيوال تابستانی کاريبانا:


اهالی محترم تورنتو و حومه ايدکم الله تعالی

روز يکشنبه همين هفته طبق سنوات قبل هيئت عزاداران خواهران و برادران متوسلين به حوزه کارائيب مقيم تورنتو اقدام به اجرای مراسم روح بخش و عبادی کارناول کاريبانا ميکنند.
بجای اينکه تا لنگ ظهر بخوابيد و خرو پفت تان تا هفت تا حياط اون طرف تر برود برويد در اين مراسم شرکت کنيد.
من خودم متاسفانه توفيق تشرف به اين جلسه روحانی را ندارم چون در جای ديگر بايد منبر بروم ولی سنوات قبل بحمدالله توفيق نصيب ما شد و مشرف شده و به فيض کامل رسيدم.
بايد بدانيد که زيارت اين خانمهای سياه پوست باعث تقويت ايمان و زياد شدن نور چشم تان خواهد شد. درست گفته​اند: نيست بالاتر از سياهی رنگی. يعنی سياه يه چيز ديگه است.
سياه بانمک است. قبول نداريد؟ يه خورده بخوريد متوجه ميشويد.
از همه مهمتر اينکه صندوق عقب جادار و بابرکتی دارند. وقتی روی صندلی مينشينند مثل اين است که دو سه تا متکا زير خودشون گذاشته​اند. موقع وارد شدن از درب اتاق ابتدا خودشان وارد ميشوند و چند دقيقه بعد قسمت انتهايی شان وارد ميشود. از بس بزگ است.
خلاصه برويد زيارت کنيد و ما را هم دعا کنيد
نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر