از اين گدا تا اون گدا:
(به نقل از کیهان)

«حسین-د» از اعضای حزب باد و رئيس سابق «کانون نان به نرخ روز خوران ايران» ٬ اخيرا در مقاله ای با عنوان « بودجه نحس» پرده از نقشه​های شوم فعالين سياسی و اپوزيسيون برداشت و عمق سرسپردگی فعالان سیاسی را برملا کرد.
وی که زمانی حزب اللهی دو آتشه و مرید ولایت و رهبری بود ولی در اثر يک سرماخوردگی و مسمومیت دچار اسهال شد و اصلاح طلب گردید. يک روز صبح که از خواب بيدار شد احساس کرد که بايد برانداز شود ولی چند روز بعد پشيمان شد و با هرگونه براندازی حتی از نوع نرم آن مخالفت ورزيد. زمانی مخالف دستیابی به انرژی هسته​ای بود ولی یک روز بعد نظرش عوض شد و اظهار داشت اصلا ما باید بمب داشته باشیم. یک روز کشته مرده امریکا و بخصوص عاشق جان​کری و روی کار امدن دمکراتها بود ولی دو سه روز بعد میگفت اصلا حقوق بشر توی امریکا رعایت نمیشه مرده شور امریکا را ببره.
اين عضو ارشد حزب شارلاتانيسم با وساطت چند نفر توانست در نشريه اينترنتی «روزآنلاين» کار گير بياورد و کمی به اوضاع درهم برهمش سروسامانی بدهد ولی در يک روز جمعه که کسی آنجا نبود از فرصت استفاده کرد و دخل آنجا را خالی کرد و جيم شد.
سپس با بکارگرفتن مخ عين​الله به هلند رفت تا در راديو زمانه استخدام شود ولی بدليل اینکه رادیو زمانه میخواهد هم از آخور بخورد و هم از توبره او را فورا دک کردند.

ازآنجایی که وی اصولا با کارکردن و کسب درآمد از طریق صحیح آن میانه خوبی ندارد٬ از مدتی قبل شروع کرد به ارسال سيگنال به سربازان گمنام ما تا شايد مورد توجه آنها قرار گيرد و سرباز گمنام شود.
این عنصر امنیتی و اطلاعاتی که به اندازه یک بزمچه هم سواد ندارد علیه زندانی سابق سیاسی بنام «اکبر- گ» و بچه​های دفتر تحکیم ٬رامين جهانبگلو معروف به «ر-ج» و همچنین فعالین حقوق زنان و حتی کشته شدن اکبر محمدی در زندان یک زرزرهایی کرد که مورد توجه و رضایتمندی سربازان گمنام ما قرار گرفت و بلافاصله اولین چک حقوقی​اش را بحسابش خواباندند.

دقیقا زمانی که سه تن فعالین حقوق زنان در بازداشت بودند فورا برای بازجوها خوراک اطلاعاتی تهیه میکرد و نوشت: این خانمها فریب سازمانهای برانداز را خوردند!

و اینگونه بود که ایشان پدر وبلاگ فارسی را درآورد!


نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

روایتی دیگر