از قضا سرکنگبين صفرا فزود:

امروز فیلم ۳۰۰ را در سینما دیدم. پسر! عجب فیلم خوبی بود. برخلاف تصور بعضی از دوستان٬ بنظر من این فیلم بیشتر بنفع ایرانی​هاست تا غربی ها. دلیل این ادعا٬ همان عبارت معروف است که: اگر میخواهی چیزی را خراب کنی ٬ از آن بد دفاع کن.
احتمالا تهیه​کنندگان این فیلم در صدد بوده​اند چهره​ای خشن و شیطانی از نژاد ایرانی به تصویر بکشند که بی مناسبت با تحولات سياسی اخير هم نيست اما در پردازش فيلم و افراط در منفی نشان دادن چهره ايران باستان و متمدن جلوه دادن يونان کاری کرده​اند که عملا نتيجه معکوس خواهند گرفت.
مثلا در يک صحنه از فيلم٬ ايرانی​ها که از مقاومت دليرانه يونانی​ها بستوه آمده بودند متوسل به استخدام يک غول ميشوند که البته سربازان رشيد يونانی آن غول ايرانی را در دقایق اولیه نبرد نفله ميکنند! و يا در صحنه​های نبرد تن به تن ٬ کارگردان فیلم خیلی هوای يونانی​ها را دارد. هيچکدام از ضربات نيزه و تير و شمشير ايرانی​ها به هدف نميخورد و حتی خراشی به نيروهای جان بر کف برادران بسيجی يونانی وارد نميکند ولی با کمک امدادهای غيبی! با هر ضربه نیزه يونانی​ها چند ايرانی توی زمين و هوا تلف می​شوند. کشتن ايرانی​ها مثل آب خوردن است. در يک صحنه ديگر٬ با دعای خير امت يونان٬ همه کشتی​ها جنگی ايرانی​ها در اثر طوفان غرق ميشوند . در صحنه دیگر زور سیصد نفر یونانی به زور هزاران سرباز ایرانی می​چربد و آنها ایرانی​ها را عقب عقب هل میدهند و از بالای کوه به دریا پرت میکنند!! جل الخالق به این همه زور یونانی​ها.
خلاصه کلام اين فيلم نه نقد لازم دارد و نه بمب گوگل و نه عمليات استشهادی عليه هاليوود. اين فيلم خودش عليه خودش است. يک شهروند غربی اينقدر احمق نيست که نفهمد چرا در اين فيلم چهره ايرانی را بصورت دیو و موجودات زشت روی نشان داده​اند. اين فيلم نمی​تواند آبرو و حيثيت و اعتبار هزاران ساله ايران و ايرانی را از بين ببرد. آنچه که جای نگرانی است افکار ٬ سخنان و رفتاری است که توسط حکومت ايران به مردم جهان عرضه ميشود و باعث لطمه به اعتبار ایران و ایرانی شده است. اينکه در يک فيلم ٬ ما ايرانی​ها را تشبيه به يک گرگ درنده کنند را نبايد جدی گرفت. آنچه که جای تامل است درنده خويی کسانی است که ايران را به اسارت گرفته​اند٬ جوانان و زنان و مردان را به اتهام واهی به زندان می​اندازند. قلم ها را ميشکنند و حريم انسانها را می​درند.
مواظب باشیم حواسمان را از موضوعات اصلی پرت نکنند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم