اعترافات تکان​دهنده ملوانان انگليسی:

ما جمعی از ملوانان انگليسی که روز گذشته در آبهای خليج فارس دستگير شديم از صميم قلب اظهار ندامت و پشيمانی ميکنيم. ما اعتراف می​کنيم که خواسته یا نخواسته در خدمت قدرتهای استکباری و بخصوص روباه پير استعمار٬ بريتانيا٬ بوده​ايم. اقرار می​کنيم که فريب بلندگوهای بيگانه را خورديم و وارد گروهک ضد انقلابی نيروی دريايی انگليس شديم. ما نمی​دانستيم کادر رهبری گروهک دريايی انگليس به امريکای جهانخوار وصل است و از آنجا دستور ميگيرد. ما فقط يک ملوان ساده بوديم و از جريانات سياسی خبر نداشتيم. يک روز بما گفتند برويد دريا و چند تا ماهی درشت بگيريد٬ آقای تونی بلر دلش ماهی خواسته. ما هم اين دستور را کورکورانه اطاعت کرديم در حالی که نمی​دانستيم آقای تونی بلر جاسوس اينتليجنت سرويس است و از امريکا پول ميگيرد و هميشه يحچال- فريزر خانه​اش پر است از انواع و اقسام ماهی کپور و قزل​آلا. .بعدا در جریان بازجویی​ها فهمیدیم که حتی زن این آقا بی​حجاب است و در دوران دانشجویی چندتا کار بی​ناموسی هم کرده که اسنادش نزد برادران بازجو موجود است.
ما اعتراف می​کنيم که گول خورديم و پشيمانيم. همين جا از مقام معظم رهبری درخواست ميکنيم ما را مورد عفو قرار دهد . ایشان هی میگفتند دشمن دشمن. ما آن موقع نمی​فهمیدیم دشمن یعنی چی؟ و به این فرمایشات مقام معظم می​خندیدیم. خدا ما را بیامرزد. ما غفلت کردیم. نمیدانستیم که ما خودمان دشمن هستیم و در خدمت اجانب .
بدبختی٬ فارسی هم بلد نبودیم که بعضی از این وبلاگهای طرفدار جمهوری اسلامی را بخوانیم و ارشاد شویم. خلاصه خیلی شرمنده​ایم . خدا ما را ذلیل کند!


0 Responses

ارسال یک نظر