عزای عمومی:

عزای عمومی:

بار ديگر دست جنايتکار استکبار جهانی از آستين شيطان واقعی بيرون آمد و جنايتی ديگر را آفريد.
بر اساس خبری که همينک بدستم رسيد عوامل استکبار جهانی و صهيونيسم بين المللی در اقدامی ناجوانمردانه حضرت آدم ابوالبشر (پدر بزرگ اينجانب) را بهمراه همسر فداکارش در هزاران قرن پيش از خانه و کاشانه خود واقع در بهشت بيرون راندند.
بنا به منابع موثق که نخواستند نامشان فاش شود٬ بابا بزرگ و ننه بزرگ ما را فقط بخاطر خوردن يکعدد سيب ناقابل از ديار خود اخراج کردند. آيا اين انصاف است؟ آيا اين درست است؟ پس کجايند طرفداران حقوق بشر؟ مگر یکعدد سيب چقدر ارزش دارد که خانواده​ای را بخاطر گاز زدن آن آواره کنند؟
اگر ایادی استکبار جهانی علیه بابا بزرگ ما توطته نکرده بودند و او را از بهشت اخراج نکرده بودند ما الان توی بهشت بوديم و داشتیم با حوری خانم​ها چت ميکرديم.
اینجانب این ضایعه دردناک را به پیشگاه مقام معظم رهبری تسلیت عرض نموده و از امروز بمدت نامحدود در دنیا عزای عمومی اعلام میکنم.
در ضمن برای بازگرداندن این خانواده رنج​دیده پتیشنی تهیه کرده​ایم که آنرا امضا کنید.
خداوند به همه شما اجر و ثواب عنایت فرماید.

(توضیح یواشکی: آقاجان! راستش میخواهیم برویم مسافرت. چند روزی نیستیم. هرچه گشتیم بهانه​​​​​​​​​​​​ای نیافتیم. گفتیم فعلا عزای عمومی اعلام کنیم و مملکت را به تعطيلی بکشانيم تا ما از مسافرت برگرديم)
0 Responses

ارسال یک نظر