آنجا چه خبره؟

دوستان! فکر کنم رژیم عوض شده و آخوندا فرار کرده‌اند؟
باور کنید راست میگم.
آخه دیروز وبلاگ ما از فیلتر خارج شده بود و بیشتر از سه هزار بازدید‌کننده داشت. حتما آخوندا فرار کرده‌اند و مملکت افتاده دست خودمون. بروم چمدانم را ببندم.
0 Responses

ارسال یک نظر