جایگاه بلندگوی سبزی فروشی در نظام مقدسمتکی: آقاجان! این چیه آوردید؟ درجایی که این همه میکروفن از رسانه ها هست این بلندگو دیگر معنی ندارد.

کارمند تشریفات: حاج آقا! مردم صدا و سیما را تحریم کرده اند و گوش به حرفهای ما نمیدهند. لااقل با همین بلندگوی سبزی فروشی صدای خود را به گوش مردم برسانید.

متکی: خب. باشه. حالا باتری داره؟

کارمند تشریفات: نه حاج آقا. شرمنده. قیمت نفت اومده پایین. بودجه ما هم قطع شده. شما بلندگو را همینطوری بگیرید جلو دهانتان و بلند بلند داد بزنید. صدا به مردم میرسه!

0 Responses

ارسال یک نظر