شرط بندی در مورد 22بهمن

قانون هفتم نیوتن میگه:
«هر وقت کار مملکت به لج و لج بازی کشید مردم ما پیروز میدان خواهند بود و حال حکومت را خواهند گرفت»
بنابر این حاضرم سر یک جفت جوراب شرط ببندم که فردا یک حال اساسی از مقام عظما جون گرفته خواهد شد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم

روایتی دیگر

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم