۱۳۸۸/۱۱/۲۲

مرده شور نیوتن را ببرد با اون قانونش

آقاجان قبول.
یک هیچ به نفع مقام عظما.
آنها موفق شدند حضور مردم را مصادره کنند و چنین وانمود کنند که بالاخره این خشونت ها و بازداشتها و اعدامها موثر بوده و جنبش اعتراضی مردم در نطفه خفه شده.
اگرچه من و شما میدانیم این حقیقت ندارد. هیچوقت خشونت و سرکوب و زندان باعث نخواهد شد مطالبات مردم عوض شود بلکه برعکس بصورت رادیکال تر درخواهد آمد.
ولی این را باید قبول کنیم که این حکومت در شانتاژ خبری دست شیطان را از پشت بسته و از همین امروز روی حضور مردم مانور خواهند داد.
وقت آن است که تاکتیک های مبارزه عوض شود. اینقدر توقع نداشته باشیم مردم به خیابان ها بریزند و رو در روی نیروهای وحشی نظام شعار بدهند. باید کارشکنی را جایگزین تظاهرات خیابانی کرد. هرکس در هر جا که هست شروع کند به کارشکنی و مبارزه منفی با این نظام.
بنظر من بیرون کشیدن سرمایه های نقدی از بانکها چندین برابر مهلکتر است تا انجام یک تظاهرات اعتراضی در خیابانها.
بالاخره هم دنیا فهمید قضیه را و هم مردم و هم خود نظام. 
دیگر اینقدر لازم نیست مردم به خیابانها بریزند و اینگونه هزینه بدهند. 
البته من که از اول طرفدار حمله نظامی کشورهای دنیا به این حکومت بوده و هستم و منتظرم یک روزی دنیا سر عقل بیاید و شر این حکومت را از منطقه خاورمیانه برکنند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

راه اندازی سایت مشروطه

برای خواندن مطلبی درباره دروغگویی روحانیون از وبسایت مشروطه دیدن فرمایید. لینک اینجا