احیای چاهلیت عرب در چمهوری اسلامی

قبایل عرب در پیش از اسلام یک سنتی داشتند که به زور از یکدیگر پیمان همکاری میگرفتند. اسم این اعلام همکاری «بیعت» نام داشت.  در آن ایام بربریت قدرتمندان دیگران را به زور شمشیر مجبور میکردند که با آنها بیعت کنند.بیعت گرفتن بعد از اسلام نیز ادامه یافت. معاویه و یزید همه را مجبور میکردند که یا با آنها بیعت کنند و یا آماده کشته شدن باشند.
این سنت جاهلیت کم کم به فراموشی سپرده شد تا اینکه با ظهور نظام جمهوری اسلامی در ایران دوباره احیا گردید. این که می بینید این روزها خامنه ای  زورش به مردم نمیرسد دارد گیر میدهد به تک تک افراد سیاسی ساکت که چرا شما در برابر سران به اصطلاح فتنه موضع گیری نمیکنید چیزی نیست جز احیای همان سنت اعراب بیابانگرد عصر جاهلیت که در حکومت امام زمان دارد اجرا میشود.
عده ای از اوباش و کیهانیان را فرستاده جماران تا رفسنجانی و نوه خمینی و حسن روحانی و غیره را تحت فشار قرار دهند که یا علیه سران فتنه موضع شفاف بگیر و یا اینکه آماده برکناری از عناوین حکومتی باش. همین کار را با قالیباف شهردار تهران کردند که او بلافاصله لبیک گفت. زندانیان آزاد شده مثل ابطحی و عطریانفر و خیلی های دیگر را مجبور میکنند علیه چنبش اعتراضی مردم چیزی بگویند و در غیر اینصورت دوباره به زندان برخواهند گشت. خانواده صانع ژاله  را تحت فشار قرار میدهند که چهار کلام چیزی بگویند که دل اینها خوش شود.
این همان سنت جاهلی عرب است که در دنیای متمدن امروز شاهدش هستیم. بیعت گرفتن یک حرکت ضد انسانی و ضد بشری است. اینکه دیگران را مجبور کنی علیه سران فتنه موضع گیری کنند ثابت میکند که با تهدید و ارعاب میخواهند برای این نظام ساقط شده اعتبار و حیثیت جمع کنند.
از نظر من این نشانه آخرین نفسهای حیات نظام  جمهوری اسلامی است و چنین تلاشهای مذبوحانه دیگر نمی تواند این جنازه در حال احتضار را نجات دهد.

نظرات

پست کردن نظر

پست‌های معروف از این وبلاگ

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش سی و هشتم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش چهلم

سابقه خیانت آخوندها به ایران و ایرانیان- بخش بیست هشتم